Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας – Νεύσις 23

ΝΕΥΣΙΣ 22 – Εξαμηνιαίο περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Αφιέρωμα: Ειδήμονες και Ειδημοσύνη στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία... Περισσότερα

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας – Νεύσις 22

ΝΕΥΣΙΣ 22 – Εξαμηνιαίο περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Αφιέρωμα: Τα Μαθηματικά στην Αρχαιότητα και στους Μέσους Χρόνους.... Περισσότερα

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας – Νεύσις 21

ΝΕΥΣΙΣ 21 – Εξαμηνιαίο περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας... Περισσότερα