ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ 22

Η Ελληνική Ιστορία γραμμένη από τους ειδικότερους επιστήμονες, προσφέρει στον αναγνώστη τη σφαιρικότερη και πιο εκσυγχρονισμένη εικόνα της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού από τη γεωλογική διαμόρφωση του ελληνικού χώρου και την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου έως το 2000.... Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΜΟΣ 16

Στο έργο αυτό επιδιώκεται να περιγραφεί η γένεση και η εξέλιξη των επιστημών της Γης και του Διαστήματος, να αποκαλυφθεί η πολύπλοκη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους καθώς και με άλλες επιστήμες όπως η Φυσική, η Πληροφορική κ.ά. Μελετώνται και ερμηνεύονται όλα τα σχετικά λήμματα με τις δύο αυτές επιστήμες.... Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΤΟΜΟΣ 28

Ο τόμος παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό πανόραμα της λογοτεχνικής παραγωγής όλων των λαών της Γης από τα πρώτα προφορικά προϊστορικά έπη έως τα πιο σύγχρονα λογοτεχνικά ρεύματα. Περιλαμβάνει επίσης ορισμούς, περιγραφές λογοτεχνικών ειδών, αναλύσεις της σημασίας λογοτεχνικών σχολών και κινημάτων.... Περισσότερα